ĐĂNG NHẬP / ĐĂNG KÝ
GIỚI THIỆU VỀ DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG
Hệ thống “Dịch vụ hành chính công” xây dựng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính một cách nhanh chóng, thuận tiện tại một địa chỉ duy nhất. Hệ thống cung cấp thông tin tự động và trực tuyến về tình trạng giải quyết thủ tục hành chính cho khách hàng. Khách hàng có thể kiểm tra, giám sát về tình trạng giải quyết hồ sơ qua mạng internet. Hệ thống cung cấp một nền tảng ứng dụng tích hợp để từng bước cho phép các cơ quan hành chính nhà nước phối hợp giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng một cách minh bạch, hiệu quả và nhất quán theo cơ chế “một cửa liên thông”.
NĂM 2019
Kết quả giải quyết hồ sơ tỉnh Lai Châu đến ngày 17/10/2019
67.8% 29.3% 2.9%
Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Giải quyết: 13029 hồ sơ Hồ sơ trực tuyến: 1 hồ sơ
THỐNG KÊ
Chọn huyện:      
THỐNG KÊ HUYỆN/TP
THỐNG KÊ XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN