DANH SÁCH TIN
 
Công văn 1852/SNV-CCHC đề nghị UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Ngày 08/12/2016
Công văn 1852/SNV-CCHC đề nghị UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Công văn 1852/SNV-CCHC đề nghị UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Xem thêm
Quyết định 21/2015/QĐ-UBND
Ngày 28/11/2016
Ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Quyết định 21/2015/QĐ-UBND Xem thêm