CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thủ tục hành chính

Thủ tục chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở Bảo trợ xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế     Mức độ 2

Lĩnh vực

Lĩnh vực bảo vệ chăm sóc trẻ em

Nội dung hướng dẫn  (Tải nội dung hướng dẫn)

Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Trung tâm Bảo trợ xã hội lập danh sách và hồ sơ trẻ có nhu cầu tìm cá nhân, gia đình chăm sóc thay thế, gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Bước 2: Nộp hồ sơ

- Địa điểm: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa" Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Địa chỉ: tầng 2, nhà E khu Trung tâm Hành chính, Chính trị tỉnh, phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

- Thời gian: Giờ hành chính các ngày làm việc trong  tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp;

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần tất cả các thông tin để người đến nộp hồ sơ bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.

Bước 3: Trình tự giải quyết

- Trong thời gian 10 ngày làm việc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, đối chiếu với danh sách cá nhân, gia đình đăng ký nhận chăm sóc thay thế để xem xét, đánh giá sự phù hợp của cá nhân, gia đình đăng ký nhận chăm sóc thay thế; nếu thấy phù hợp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển danh sách và hồ sơ đến UBND cấp xã nơi cá nhân, gia đình đăng ký nhận chăm sóc thay thế cư trú.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo lãnh đạo Trung tâm Bảo trợ xã hội phối hợp với UBND cấp xã nơi cư trú của cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế thông báo tình hình trẻ em cho cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế và tổ chức cho cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế tiếp xúc với trẻ em và đưa trẻ em đến nhà cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế để trẻ em làm quen với môi trường mới; lấy ý kiến, nguyện vọng của trẻ em về cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế trong trường hợp trẻ em từ đủ 07 tuổi trở lên.

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc, UBND cấp xã, xem xét các điều kiện của cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế, nếu đủ điều kiện, UBND cấp xã quyết định giao trẻ em cho cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế. UBND cấp xã gửi Quyết định giao trẻ em cho cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm cơ sở chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em tại cơ sở trợ giúp xã hội. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ra Quyết định chấm dứt chăm sóc thay thế tại Trung tâm Bảo trợ xã hội và gửi về cho UBDN cấp xã.

Bước 4: Kết quả thực hiện

UBND cấp xã Giao nhận trẻ em cho gia đình sau khi có quyết định chăm sóc thay thế của UBND cấp xã và Quyết định chấm dứt chăm sóc thay thế tại Bảo trợ xã hội của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính

Thành phần, số lượng hồ sơ

a. Thành phần hồ sơ:

- Danh sách trẻ em cần được chuyển hình thức chăm sóc thay thế.

- Hồ sơ trẻ em có nhu cầu tìm cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế, gồm:

+ Giấy chứng sinh hoặc giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu (nếu có);

+ Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế cấp theo quy định của pháp luật;

+ 02 ảnh toàn thân, kích cỡ 8cmx10cm, chụp trong thời gian trước thời điểm lập hồ sơ không quá 06 tháng;

+ Báo cáo đánh giá của cán bộ Lao động thương binh - Xã hội cấp xã về hoàn cảnh, tình trạng và nhu cầu, nguyện vọng của trẻ em (theo mẫu số 10 ban hành kèm theo Nghị định số 56/2017/NĐ-CP);

+ Biên bản xác nhận do UBND cấp xã hoặc công an xã cáp nơi trẻ em bị bỏ rơi;

+ Bản sao Quyết định tạm thời cách ly trẻ em khỏi cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em và ấp dụng biện pháp chăm sóc thay thế của Chủ tịch UBND cấp xã hoặc Tòa án nhân dân cấp huyện.

- Lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp đối với cá nhân, đại diện gia đình chăm sóc thay thế là người nước ngoài.

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời gian giải quyết

25  ngày làm việc

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

- Trung tâm Bảo trợ xã hội,

- Cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Cơ quan phối hợp: Cơ sở Bảo trợ xã hội

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định chấm dứt chăm sóc thay thế tại Trung tâm Bảo trợ xã hội của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Danh sách trẻ em cần được chuyển hình thức chăm sóc thay thế (mẫu số 14 ban hành kèm theo Nghị định số 56/2017/NĐ-CP).

- Báo cáo đánh giá hoàn cảnh, tình trạng và nhu cầu, nguyện vọng của trẻ em cần chăm sóc thay thế (mẫu số 10 ban hành kèm theo Nghị định số 56/2017/NĐ-CP).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật trẻ em năm 2016;

- Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 9/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật trẻ em.

Thành phần hồ sơ

STTTên thành phầnB.ChínhB.SaoB.PhoToBiểu mẫu
1 - Danh sách trẻ em cần được chuyển hình thức chăm sóc thay thế. Bắt buộc 0 0 0 Tải file
2 - Hồ sơ trẻ em có nhu cầu tìm cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế Bắt buộc 0 0 0 Tải file