CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thủ tục hành chính

Đưa đối tượng ra khỏi Trung tâm Bảo trợ xã hội     Mức độ 2

Lĩnh vực

Lĩnh vực bảo vệ chăm sóc trẻ em

Nội dung hướng dẫn  (Tải nội dung hướng dẫn)

Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

 Người giám hộ, gia đình hoặc gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng làm đơn đề nghị, gửi Giám đốc Trung tâm bảo trợ xã hội trình bày rõ nguyện vọng đưa đối tượng về gia đình, cộng đồng.

Bước 2: Nộp hồ sơ

- Địa điểm tiếp nhận: Trụ sở trung tâm Bảo trợ xã hội nơi nuôi dưỡng trẻ em.

- Thời gian: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ).

Bước 3: Trình tự giải quyết

- Giám đốc Trung tâm bảo trợ xã hội quyết định đưa đối tượng ra khỏi cơ sở và bàn giao đối tượng cho UBND cấp xã có thẩm quyền để tiếp tục hỗ trợ đối tượng hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống.

Bước 4: Trả kết quả

- Địa điểm: tại Trụ Sở cơ sở Bảo trợ xã hội nơi nuôi dưỡng đối tượng.

- Thời gian: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ).

Cách thức thực hiện

Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

Thành phần, số lượng hồ sơ

a. Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị của người giám hộ, gia đình hoặc cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng.

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

Không quy định

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Người giám hộ, gia đình hoặc gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Bảo trợ xã hội, UBND cấp xã.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định đưa đối tượng ra khỏi Trung tâm bảo trợ xã hội

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

- Người giám hộ, gia đình ruột thịt hoặc gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng có đơn đề nghị.

- Hoặc khi đối tượng đủ 18 tuổi. Trường hợp từ 18 tuổi trở lên đang học các cấp học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học thì tiếp tục được chăm sóc nuôi dưỡng tại cơ sở cho đến khi tốt nghiệp văn bằng thứ nhất nhưng không quá 22 tuổi.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Thông tư số 55/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc tiếp nhận, quản lý và giáo dục người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn tại các cơ sở trợ giúp trẻ em.

Thành phần hồ sơ

Chưa có dữ liệu hiển thị