CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thủ tục hành chính

Thủ tục chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em theo đề nghị của cá nhân, đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế     Mức độ 2

Lĩnh vực

Lĩnh vực bảo vệ chăm sóc trẻ em

Nội dung hướng dẫn  (Tải nội dung hướng dẫn)

 

Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

- Cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em làm đơn đề nghị chấm dứt việc chăm sóc thay thế gửi  UBND cấp xã nơi ban hành quyết định giao, nhận trẻ em để thực hiện thủ tục chấm dứt việc chăm sóc thay thế.

Bước 2: Nộp hồ sơ

- Địa điểm: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa" - UBND cấp xã

- Thời gian: Giờ hành chính các ngày làm việc trong  tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ)

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.

+  Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần tất cả các thông tin để người đến nộp hồ sơ bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.

Bước 3: Trình tự giải quyết

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành Quyết định chấm dứt việc chăm sóc thay thế và chuyển hình thức chăm sóc thay thế.

Bước 4: Trả kết quả

- Địa điểm: Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo "Một cửa" UBND cấp xã.

- Thời gian: Giờ hành chính các ngày làm việc trong  tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ).

- Khi đến nhận kết quả cá nhân, gia đình đề nghị chấm dứt chăm sóc thay thế phải mang theo giấy hẹn; trường hợp nhận hộ phải có giấy ủy quyền của người ủy quyền đến nhận hộ.

Cách thực hiện

Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện

Thành phần, số lượng  hồ sơ

a. Thành phần hồ sơ:

Đơn đề nghị chấm dứt việc chăm sóc thay thế.

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Cá nhân, đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế trẻ em

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp xã

- Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC: Trung tâm Bảo trợ xã hội.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

- Quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em và chuyển hình thức chăm sóc thay thế cho trẻ em

Phí, lệ phí

không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ kê khai

- Đơn đề nghị chấm dứt việc chăm sóc thay thế (mẫu số 15 ban hành kèm theo Nghị định số 56/2017/NĐ-CP).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

- Cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế đề nghị chấm dứt việc chăm sóc trẻ em.

- Trẻ em đang được chăm sóc thay thế có hành vi cố ý xâm phạm nghiêm trọng tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của cá nhân, thành viên gia đình nhận chăm sóc thay thế.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật trẻ em năm 2016;

- Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật trẻ em.

Thành phần hồ sơ

STTTên thành phầnB.ChínhB.SaoB.PhoToBiểu mẫu
1 Đơn đề nghị chấm dứt việc chăm sóc thay thế Bắt buộc 0 0 0 Tải file