CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thủ tục hành chính

Thủ tục đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em     Mức độ 2

Lĩnh vực

Lĩnh vực bảo vệ chăm sóc trẻ em

Nội dung hướng dẫn  (Tải nội dung hướng dẫn)

Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

- Cá nhân, người đại diện gia đình có nguyện vọng và đủ điều kiện nhận chăm sóc thay thế làm hồ sơ theo quy định, gửi UBND cấp xã nơi cư trú.

Bước 2: Nộp hồ sơ

- Địa điểm: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa" - UBND cấp xã.

- Thời gian: Giờ hành chính các ngày làm việc trong  tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ)

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần tất cả các thông tin để người đến nộp hồ sơ bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.

Bước 2: Trình tự giải quyết

-  Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm tiếp nhận, lập, lưu trữ danh sách cá nhân, gia đình có nguyện vọng nhận chăm sóc thay thế; hằng quý cập nhập danh sách gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để thực hiện trách nhiệm điều phối việc lựa chọn cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế.

- Công chức lao động thương binh xã hội cấp xã có trách nhiệm lựa chọn hình thức, cá nhân, gia đình chăm sóc thay thế phù hợp với trẻ em; xác minh điều kiện cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em và lấy ý kiến của trẻ em từ đủ 07 tuổi trở lên; lựa chọn thông báo, cung cấp thông tin, hồ sơ của trẻ em cần chăm sóc thay thế cho cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế.

- Chủ tịch UBND cấp xã nơi cư trú của cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế ban hành Quyết định giao, nhận trẻ em cho cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế; tổ chức việc giao, nhận trẻ em giữa UBND cấp xã và cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngay ban hành Quyết định.

Bước 4: Trả kết quả

- Địa điểm: Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế " Một cửa" UBND cấp xã.

- Thời gian: Giờ hành chính các ngày làm việc trong  tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ)

Khi đến nhận kết quả cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế phải mang theo giấy hẹn, trường hợp nhận hộ phải có giấy ủy quyền của người ủy quyền đến nhận hộ

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường Bưu điện

Thành phần, số lượng hồ sơ

a. Thành phần hồ sơ:

- Đơn đăng ký nhận chăm sóc thay thế;

- Giấy khám sức khỏe trong thời gian 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ do Trung tâm y tế huyện cấp theo quy định của pháp luật;

- Lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời gian giải quyết

15 ngày làm việc kể từ ngày ban hành Quyết định, Uỷ ban nhân dân cấp xã tổ chức việc giao, nhận trẻ em cho cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Cá nhân, người đại diện gia đình (không phải là người thân thích của trẻ em) có nguyện vọng và đủ điều kiện nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp xã

- Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC: Trung tâm Bảo trợ xã hội,

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định UBND cấp xã giao, nhận trẻ em cho cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn đăng ký nhận chăm sóc thay thế (mẫu số 08 ban hành kèm theo Nghị định số 56/2017/NĐ-CP)

 

 

 

 

 

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế phải bảo đảm các điều kiện sau đây:

- Cá nhân, người đại diện gia đình là người cư trú tại Việt Nam; có sức khỏe và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; có tư cách đạo đưc tốt; không bị hạn chế một số quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên; không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, xử lý vi phạm hành chính về các hành vi xâm hại trẻ em; không bị kết án  về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của người khác, ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình, dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người chưa thành niên vi phạm pháp luật, mua, bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em.

- Có chỗ ở và điều kiện kinh tế phù hợp, bảo đảm chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ em.

- Tự nguyện nhận chăm sóc trẻ em; có sự đồng thuận  giữa các thành viên trong gia đình về việc nhận chăm sóc trẻ em; các thành viên trong gia đình không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, xử lý vi phạm hành chính về các hành vi xâm hại trẻ em.

- Người thân thích nhận trẻ em chăm sóc thay thế phải là người thanh niên; các trường hợp khác phải hơn trẻ em từ 20 tuổi trở lên.

- Cá nhân, người đại diện gia đình là người nước ngoài phải cư trú tại Việt Nam ít nhất 06 tháng và có thời hạn cư trú tại Việt Nam ít nhất 12 tháng vào thời điểm đăng ký.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật trẻ em năm 2016;

- Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật trẻ em.

Thành phần hồ sơ

STTTên thành phầnB.ChínhB.SaoB.PhoToBiểu mẫu
1 Đơn đăng ký nhận chăm sóc thay thế; Bắt buộc 0 0 0 Tải file
2 Giấy khám sức khỏe trong thời gian 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ do Trung tâm y tế huyện cấp theo quy định của pháp luật; Bắt buộc 0 0 0
3 Lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp Bắt buộc 0 0 0