CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thủ tục hành chính

Thủ tục thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em     Mức độ 2

Lĩnh vực

Lĩnh vực bảo vệ chăm sóc trẻ em

Nội dung hướng dẫn  (Tải nội dung hướng dẫn)

 

 

 

Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

- Cá nhân, người đại diện gia đình là người thân thích của trẻ em đủ điều kiện nhận chăm sóc thay thế thông báo với UBND cấp xã nơi cư trú.

Bước 2: Nộp hồ sơ

- Địa điểm: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa" - UBND cấp xã.

- Thời gian: Giờ hành chính các ngày làm việc trong  tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp;

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần tất cả các thông tin để người đến nộp hồ sơ bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.

Bước 3: Cách thức thực hiện

- Cán bộ Lao động cấp xã xác minh điều kiện của cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế.

- Chủ tịch UBND cấp xã nơi cư trú của cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế ban hành Quyết định giao, nhận trẻ em cho cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế trên cơ sở báo cáo xác minh của cán bộ lao động cấp xã.

 Bước 4: Trả kết quả

- Địa điểm: Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo "Một cửa"- UBND cấp xã

- Thời gian: Giờ hành chính các ngày làm việc trong  tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ)

Khi đến nhận kết quả cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế phải mang theo giấy hẹn, chứng minh nhân dân; trường hợp nhận hộ phải có giấy ủy quyền của người ủy quyền đến nhận hộ

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện

Thành phần, số lượng hồ sơ

Thông báo của Cá nhân, người đại diện gia đình là người thân thích của trẻ em đủ điều kiện nhận chăm sóc thay.

Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Cá nhân, người đại diện gia đình là người thân thích của trẻ em đủ điều kiện nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

UBND cấp xã

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định giao, nhận trẻ em cho cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế của chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã.

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Báo cáo xác minh cá nhân. gia đình nhận chăm sóc thây thế (mẫu số 11) ban hành kèm theo Nghị định số 56/2017/NĐ-CP.

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Cá nhân, gia đình chăm sóc thay thế phải bảo đảm các điều kiện sau đây:

- Cá nhân, người đại diện gia đình là người cư trú tại Việt Nam; có sức khỏe và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; có tư cách đạo đức tốt; không bị hạn chế một số quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên; không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, xử lý vi phạm hành chính về các hành vi xâm hại trẻ em; không bị kết án  về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của người khác, ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình, dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người chưa thành niên vi phạm pháp luật, mua, bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em.

- Có chỗ ở và điều kiện kinh tế phù hợp, bảo đảm chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ em

- Tự nguyện nhận chăm sóc trẻ em; có sự đồng thuận  giữa các thành viên trong gia đình về việc nhận chăm sóc trẻ em; các thành viên trong gia đình không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, xử lý vi phạm hành chính về các hành vi xâm hại trẻ em

- Người thân thích nhân trẻ em chăm sóc thay thế phải là người thanh niên; các trường hợp khác phải hơn trẻ em từ 20 tuổi trở lên

- cá nhân, người đại diện gia đình là người nước ngoài phải cư trú tại Việt Nam ít nhất 06 tháng và có thời hạn cư trú tại Việt Nam ít nhất 12 tháng vào thời điểm đăng ký

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật trẻ em năm 2016

- Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật trẻ em.

Thành phần hồ sơ

STTTên thành phầnB.ChínhB.SaoB.PhoToBiểu mẫu
1 Thông báo của Cá nhân, người đại diện gia đình là người thân thích của trẻ em đủ điều kiện nhận chăm sóc thay. Bắt buộc 0 0 0 Tải file