CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thủ tục hành chính

Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người     Mức độ 2

Lĩnh vực

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Nội dung hướng dẫn  (Tải nội dung hướng dẫn)

TT

Tên TTHC

Thời hạn giải quyết

Địa điểm, thời gian tiếp nhận & trả kết quả TTHC

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

35

Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người

- Đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục công lập: Thời hạn ra quyết định là 10  ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nhận đơn.

- Đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập: Thời hạn ra quyết định là 40 ngày làm việc kể từ ngày khai giảng năm học.

- Nộp trực tiếp tại cơ sở giáo dục

    Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ theo quy định).

    Buổi sáng: 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.

    Buổi chiều: 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.

 

Không

Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người.

Thành phần hồ sơ

Chưa có dữ liệu hiển thị