CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thủ tục hành chính

Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh     Mức độ 2

Lĩnh vực

LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

Nội dung hướng dẫn  (Tải nội dung hướng dẫn)

Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định

Bước 2: Nộp hồ sơ

- Nộp hồ sơ tại: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện theo cơ chế “Một cửa” thuộc Văn phòng HĐND-UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Thứ 3 thứ 5 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết được nghỉ theo quy định).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người đến nộp hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần đầy đủ các thông tin để người đến nộp hồ sơ bổ sung, làm lại.

Bước 3: Nhận kết quả

- Nhận kết quả tại: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện theo cơ chế “Một cửa” thuộc Văn phòng HĐND-UBND các huyện, thành phố.

- Công chức trả kết quả viết phiếu thu nộp lệ phí theo quy định.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Thứ 3 thứ 5 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết được nghỉ theo quy định).

Trong trường hợp nhận hộ, người đến nhận hộ phải có giấy uỷ quyền và chứng minh nhân dân của người uỷ quyền.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Hồ sơ đề nghị gồm:

1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (Mu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu).

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh.

3. Bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chẩn kỹ thuật) bản sao giấy chứng nhận an toàn thực phẩm.

4. Bản liệt kê tên hàng hóa rượu kèm theo bản sao nhãn hàng hóa rượu mà tổ chức, cá nhân dự kiến sản xuất.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ gửi cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Thời hạn giải quyết:

07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh. Trừ các trường hợp sau:

- Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công là thành viên thuộc làng nghề sản xuất rượu thủ công không phải xin cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh. Tổ chức, cá nhân đại diện làng nghề phải xin cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công cho làng nghề và chịu trách nhiệm về các điều kiện sản xuất rượu áp dụng chung cho các thành viên thuộc làng nghề.

- Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định, Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế thành phố, Phòng Công thương các huyện.

- Cơ quan phối hợp: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện theo cơ chế “Một cửa” thuộc Văn phòng HĐND-UBND các huyện, thành phố.

Kết quả thực hiện TTHC:

Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (theo mẫu 05 ban hành kèm theo Nghị định 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính Phủ về kinh doanh rượu)

Lệ phí:

- Phí thẩm định điều kiện hoạt động để cấp mới, cấp lại do hết hạn, cấp sửa đổi bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh: 1.100.000 đồng/lần/cơ sở

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

a) Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.

b) Bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm và ghi nhãn hàng hóa rượu theo quy định.

Căn cứ pháp lý của TTHC

Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh rượu.

Thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép sản xuất thuốc lá.

Thành phần hồ sơ

STTTên thành phầnB.ChínhB.SaoB.PhoToBiểu mẫu
1 Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu Bắt buộc 0 0 0 Tải file
2 Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh Bắt buộc 0 0 0
3 Bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chẩn kỹ thuật) bản sao giấy chứng nhận an toàn thực phẩm. Bắt buộc 0 0 0
4 4. Bản liệt kê tên hàng hóa sản phẩm rượu kèm theo bản sao nhãn hàng hóa sản phẩm rượu mà tổ chức, cá nhân dự kiến sản xuất. Bắt buộc 0 0 0