CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thủ tục hành chính

Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện     Mức độ 2

Lĩnh vực

LĨNH VỰC VĂN HOÁ THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Nội dung hướng dẫn  (Tải nội dung hướng dẫn)

TT

Tên TTHC

Thời hạn giải quyết

Địa điểm, thời gian, cách thức tiếp nhận & trả kết quả TTHC

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

1

Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện


Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm thẩm định.

 

1. Địa điểm thực hiện: Tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” – UBND cấp huyện. (Phòng VH-TT)

2. Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định).

 - Buổi sáng: 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.

- Buổi chiều: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết quả:

- Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” – UBND cấp huyện (Phòng VH-TT)

- Qua Hệ thống bưu chính công ích.

- Qua mạng điện tử.

Không

Nghị định số 110/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội. Có hiệu lực từ ngày 15/10/2018.

 

Thành phần hồ sơ

Chưa có dữ liệu hiển thị