CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thủ tục hành chính

Thủ tục Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm     Mức độ 2

Lĩnh vực

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI

Nội dung hướng dẫn  (Tải nội dung hướng dẫn)

Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

- Hộ gia đình làm giấy đề nghị xét duyệt bổ sung hộ nghèo, hộ cận nghèo, đề nghị trưởng thôn xác nhận và nộp hồ sơ.

Bước 2: Nộp hồ sơ

- Địa điểm: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa" - UBND cấp xã

- Thời gian: Giờ hành chính các ngày làm việc trong  tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ)

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần tất cả các thông tin để người đến nộp hồ sơ bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.

Bước 3: Trình tự giải quyết

- UBND cấp xã chỉ đạo Ban giảm nghèo cấp xã tổ chức thẩm định theo quy trình rà soát hộ gia đình có khả năng rơi xuống nghèo, cận nghèo theo quy định tại Điều 6 của Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; báo cáo kết quả thẩm định và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh.

Bước 4. Trả kết quả

- Địa điểm: Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo "Một cửa"- UBND cấp xã

- Thời gian: Giờ hành chính các ngày làm việc trong  tuần (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ, ngày tết)

Khi đến nhận kết quả cá nhân, gia đình mang theo giấy hẹn, trường hợp nhận hộ phải có giấy ủy quyền của người ủy quyền đến nhận hộ.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường Bưu điện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a. Thành phần hồ sơ: Giấy đề nghị xét duyệt bổ sung hộ nghèo, hộ cận nghèo

b. Số lượng hồ sơ: 01 (một).

Thời hạn giải quyết

 07 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận giấy đề nghị của hộ gia đình.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

- Chủ hộ (hoặc thành viên trong hộ được ủy quyền) có nhu cầu xét duyệt bổ sung hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan thực hiện: UBND cấp xã

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBDN cấp xã

- Cơ quan phối hợp: Không

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

 Quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Mẫu tại Phụ lục số 1a ban hành kèm theo Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

- Hộ gia đình cư trú hợp pháp và đăng ký hộ khẩu thường trú trên địa bàn (hoặc đăng ký tạm trú từ 06 tháng trở lên) có nhu cầu đăng ký xét duyệt bổ sung hộ nghèo, hộ cận nghèo do phát sinh khó khăn đột xuất trong năm như:

+ Chịu hậu quả của các rủi ro, biến cố đột xuất trong năm, bao gồm: thiên tai (hạn hán, lũ lụt, bão, giông lốc, sóng thần); môi trường bị ô nhiễm nặng; tai nạn lao động, tai nạn giao thông, bệnh tật nặng; gặp rủi ro về kinh tế (chịu thiệt hại nặng về các tài sản chủ yếu như nhà ở, công cụ sản xuất, mất đất sản xuất, mất mùa, dịch bệnh); gặp rủi ro về xã hội (bị lừa đảo, là nạn nhân của tội phạm).

+ Có biến động về nhân khẩu trong hộ gia đình (như sinh con, có thêm con dâu về nhà chồng, bộ đội xuất ngũ trở về gia đình, có thành viên đem lại nguồn thu nhập chủ yếu cho gia đình bị chết và các trường hợp biến động khác về nhân khẩu gây các tác động khó khăn đến điều kiện sống của hộ gia đình).

 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020;

- Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.

Thành phần hồ sơ

STTTên thành phầnB.ChínhB.SaoB.PhoToBiểu mẫu
1 Mẫu 1a Bắt buộc 0 0 0 Tải file