CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thủ tục hành chính

Thủ tục Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm     Mức độ 2

Lĩnh vực

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI

Nội dung hướng dẫn  (Tải nội dung hướng dẫn)

Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

- Hộ gia đình làm giấy đề nghị xét duyệt thoát nghèo, thoát cận nghèo, đề nghị trưởng thôn xác nhận và nộp hồ sơ.

Bước 2: Nộp hồ sơ

- Địa điểm: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa" - UBND cấp xã.

- Thời gian: Giờ hành chính các ngày làm việc trong  tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp;

+  Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần tất cả các thông tin để người đến nộp hồ sơ bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.

Bước 3: Quyết định hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo

- UBND cấp xã chỉ đạo Ban giảm nghèo cấp xã tổ chức thẩm định theo quy trình rà soát hộ gia đình có khả năng thoát nghèo, thoát cận nghèo; báo cáo kết quả thẩm định và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo (trường hợp không ban hành Quyết định công nhận thì cần có văn bản trả lời nêu rõ lý do).

Bước 4. Trả kết quả

- Địa điểm: Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo "Một cửa" UBND cấp xã

- Thời gian: Giờ hành chính các ngày làm việc trong  tuần (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ, ngày tết).

Khi đến nhận kết quả cá nhân, gia đình mang theo giấy hẹn trả kết quả, trường hợp nhận hộ phải có giấy ủy quyền của người ủy quyền đến nhận hộ.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a. Thành phần hồ sơ: Giấy đề nghị xét duyệt thoát nghèo, thoát cận nghèo.

b. Số lượng hồ sơ: 01 (một).

Thời hạn giải quyết

- 07 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận giấy đề nghị của hộ gia đình.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

- Chủ hộ (hoặc thành viên trong hộ được ủy quyền) có nhu cầu xét duyệt thoát nghèo, thoát cận nghèo.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan thực hiện: UBND cấp xã

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBDN cấp xã

- Cơ quan phối hợp: Không

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

- Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo.

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Giấy đề nghị xét duyệt thoát nghèo, thoát cận nghèo theo Phụ lục 1b kèm theo Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

- Hộ gia đình trên địa bàn thuộc danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo do địa phương đang quản lý, có giấy đề nghị xét duyệt thoát nghèo, thoát cận nghèo.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020;

- Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.

Thành phần hồ sơ

STTTên thành phầnB.ChínhB.SaoB.PhoToBiểu mẫu
1 Mẫu 1b Bắt buộc 0 0 0 Tải file