HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH    (Tổng số: 275 thủ tục)
STTTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHNƠI TIẾP NHẬNMỨC ĐỘGỬI HỒ SƠ
1 Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân các huyện, thành phố. UBND THÀNH PHỐ LAI CHÂU Mức độ 2
2 Mua hóa đơn lẻ UBND THÀNH PHỐ LAI CHÂU Mức độ 2
3 Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocoppy UBND THÀNH PHỐ LAI CHÂU Mức độ 3 Đăng nhập
4 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy UBND THÀNH PHỐ LAI CHÂU Mức độ 3 Đăng nhập
5 Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo UBND THÀNH PHỐ LAI CHÂU Mức độ 2
6 Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người UBND THÀNH PHỐ LAI CHÂU Mức độ 2
7 Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc trung học cơ sở UBND THÀNH PHỐ LAI CHÂU Mức độ 2
8 Tiếp nhận đối tượng học bổ túc trung học cơ sở UBND THÀNH PHỐ LAI CHÂU Mức độ 2
9 Thủ tục công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số UBND THÀNH PHỐ LAI CHÂU Mức độ 2
10 Thủ tục đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. UBND THÀNH PHỐ LAI CHÂU Mức độ 2
11 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp huyện UBND THÀNH PHỐ LAI CHÂU Mức độ 2
12 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện UBND THÀNH PHỐ LAI CHÂU Mức độ 2
13 Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND tỉnh phân cấp UBND THÀNH PHỐ LAI CHÂU Mức độ 2
14 Cấp phép khai thác, tận dung, tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ không thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm, loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật trong rừng phòng hộ của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn (Điều 11 ) UBND THÀNH PHỐ LAI CHÂU Mức độ 2
15 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện UBND THÀNH PHỐ LAI CHÂU Mức độ 2
12345678910...Cuối