HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH    (Tổng số: 300 thủ tục)
STTTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHNƠI TIẾP NHẬNMỨC ĐỘGỬI HỒ SƠ
1 Thủ tục chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở UBND THÀNH PHỐ LAI CHÂU Mức độ 2
2 Xóa đăng ký thế chấp UBND THÀNH PHỐ LAI CHÂU Mức độ 2
3 Sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký UBND THÀNH PHỐ LAI CHÂU Mức độ 2
4 Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp UBND THÀNH PHỐ LAI CHÂU Mức độ 2
5 Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký UBND THÀNH PHỐ LAI CHÂU Mức độ 2
6 Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai UBND THÀNH PHỐ LAI CHÂU Mức độ 2
7 Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở và không thuộc trường hợp đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận UBND THÀNH PHỐ LAI CHÂU Mức độ 2
8 Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở UBND THÀNH PHỐ LAI CHÂU Mức độ 2
9 Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận UBND THÀNH PHỐ LAI CHÂU Mức độ 2
10 Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất đã được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận mà chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất UBND THÀNH PHỐ LAI CHÂU Mức độ 2
11 Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất đã được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận mà chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đồng thời là người sử dụng đất UBND THÀNH PHỐ LAI CHÂU Mức độ 2
12 Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất; Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất. UBND THÀNH PHỐ LAI CHÂU Mức độ 2
13 Quyết định công nhận hộ nghèo UBND THÀNH PHỐ LAI CHÂU Mức độ 2
14 Thủ tục hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp sau cai nghiện tại Trung tâm UBND THÀNH PHỐ LAI CHÂU Mức độ 2
15 Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp sau cai nghiện tại Trung tâm UBND THÀNH PHỐ LAI CHÂU Mức độ 2
12345678910...Cuối