HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH    (Tổng số: 22587 thủ tục)
STTTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHNƠI TIẾP NHẬNMỨC ĐỘGỬI HỒ SƠ
1 Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục UBND THÀNH PHỐ LAI CHÂU Mức độ 2
2 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú UBND THÀNH PHỐ LAI CHÂU Mức độ 2
3 Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú UBND THÀNH PHỐ LAI CHÂU Mức độ 2
4 Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục UBND THÀNH PHỐ LAI CHÂU Mức độ 2
5 Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú UBND THÀNH PHỐ LAI CHÂU Mức độ 2
6 Cho phép trường Tiểu học hoạt động giáo dục trở lại UBND THÀNH PHỐ LAI CHÂU Mức độ 2
7 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại UBND THÀNH PHỐ LAI CHÂU Mức độ 2
8 Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường tiểu học, trường trung học cơ sở. UBND THÀNH PHỐ LAI CHÂU Mức độ 2
9 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại UBND THÀNH PHỐ LAI CHÂU Mức độ 2
10 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn UBND THÀNH PHỐ LAI CHÂU Mức độ 2
11 Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại UBND THÀNH PHỐ LAI CHÂU Mức độ 2
12 Cấp lại Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ UBND THÀNH PHỐ LAI CHÂU Mức độ 2
13 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ UBND THÀNH PHỐ LAI CHÂU Mức độ 2
14 Cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ UBND THÀNH PHỐ LAI CHÂU Mức độ 2
15 Cấp giấy phép quy hoạch xây dựng dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện quản lý UBND HUYỆN THAN UYÊN Mức độ 2
12345678910...Cuối