HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH    (Tổng số: 22600 thủ tục)
STTTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHNƠI TIẾP NHẬNMỨC ĐỘGỬI HỒ SƠ
1 Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở UBND XÃ KHUN HÁ Mức độ 2
2 Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhâncó vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản UBND XÃ KHUN HÁ Mức độ 2
3 Thủ tục công nhận “Gia đình văn hóa” UBND XÃ KHUN HÁ Mức độ 2
4 Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi. UBND XÃ KHUN HÁ Mức độ 2
5 Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi. UBND XÃ KHUN HÁ Mức độ 2
6 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con UBND XÃ KHUN HÁ Mức độ 2
7 Thủ tục đăng ký lại kết hôn UBND XÃ KHUN HÁ Mức độ 2
8 Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động UBND XÃ KHUN HÁ Mức độ 2
9 Thủ tục đăng ký lại khai tử UBND XÃ KHUN HÁ Mức độ 2
10 Thủ tục đăng ký khai tử lưu động UBND XÃ KHUN HÁ Mức độ 2
11 Thủ tục đăng ký lại khai sinh UBND XÃ KHUN HÁ Mức độ 2
12 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND XÃ KHUN HÁ Mức độ 2
13 Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa UBND XÃ KHUN HÁ Mức độ 2
14 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất. UBND XÃ KHUN HÁ Mức độ 2
15 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBNB cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề UBND XÃ KHUN HÁ Mức độ 2
12345678910...Cuối