TRA CỨU HỒ SƠ
Tìm kiếm hồ sơ
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH HỒ SƠ    (Tổng số: 85477 hồ sơ)
STTMÃ HỒ SƠTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHÔNG TIN CHI TIẾTKHÁCH HÀNG
1 105-872018-0429 Chứng thực bản sao từ bản chính Phan Đình Dũng
2 105-872018-0426 Chứng thực bản sao từ bản chính Vũ Thị Tố Hoa
3 105-462018-0053 Chứng thực bản sao từ bản chính Tẩn Xoang Mẩy
4 512-42018-0009 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Phan Văn Cương
5 516-72018-0410 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng. Đỗ Trọng Chức
6 031-4212018-0081 Xác nhận lý lịch Hoàng Thị Thiên
7 105-4172018-0316 Chứng thực bản sao từ bản chính Lò Văn Sươi
8 105-4172018-0315 Chứng thực bản sao từ bản chính lò Văn Khươi
9 105-4172018-0314 Chứng thực bản sao từ bản chính Lò Văn Sươi
10 105-4172018-0313 Chứng thực bản sao từ bản chính Lù Văn Cưởi
11 105-3162018-0005 Chứng thực bản sao từ bản chính Vàng A Phó
12 105-3162018-0003 Chứng thực bản sao từ bản chính Lý Seo Phà
13 109-6142018-0184 Cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch Cấp trích lục khai tử Số: 06/17/8/2018 GIÀNG XẤU THÁI
14 092-6142018-0005 Đăng ký khai tử Đăng ký khai tử cho mẹ: VÀNG THỊ DỢ, Sinh 1947 GIÀNG XẤU THÁI
15 089-6142018-0032 Đăng ký khai sinh Đăng ký khai sinh cho con: HẠNG A CHUNG, Sinh 12/7/2018 HẠNG A NÍNH
12345678910...Cuối