TRA CỨU HỒ SƠ
Tìm kiếm hồ sơ
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH HỒ SƠ    (Tổng số: 102189 hồ sơ)
STTMÃ HỒ SƠTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHÔNG TIN CHI TIẾTKHÁCH HÀNG
1 516-72018-0602 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng. Lê Thị Thảo
2 516-72018-0601 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng. Lê Mạnh Hà
3 516-72018-0600 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng. Lê Thị Kim Ngân
4 516-72018-0599 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng. Hoàng Thị Nhung
5 516-72018-0598 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng. Nguyễn Thị Luận
6 105-512018-0132 Chứng thực bản sao từ bản chính LƯỜNG THỊ THƯƠNG
7 104-512018-0086 Chứng thực chữ ký NGUYỄN THỊ THU HIỀN
8 104-512018-0085 Chứng thực chữ ký ĐẶNG XUÂN TRƯỜNG
9 089-512018-0040 Đăng ký khai sinh VÌ VĂN TUYÊN
10 033-4202018-0080 Xác nhận theo đơn yêu cầu Giàng A Sinh
11 088-4202018-0033 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân VÀNG A LỒNG
12 090-4202018-0037 Đăng ký khai sinh quá hạn Đăng ký khai sinh quá hạn LÙNG THỊ LOI
13 103-4202018-0008 Chứng thực Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất Chứng thực hợp đồng giao dịch TRẦN THỊ HIÊN
14 093-4202018-0016 Thủ tục đăng ký lại việc sinh, tử, kết hôn Đăng ký lại khai sinh LÒ THỊ SƯƠI
15 088-4202018-0032 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Cấp giấy xá nhận tình trạng hôn nhân NGUYỄN HỮU THỌ
12345678910...Cuối