TRA CỨU HỒ SƠ
Tìm kiếm hồ sơ
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH HỒ SƠ    (Tổng số: 54789 hồ sơ)
STTMÃ HỒ SƠTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHÔNG TIN CHI TIẾTKHÁCH HÀNG
1 085-4202018-0006 Đăng ký kết hôn cho công dân Việt Nam cư trú trong nước Đăng ký kết hôn LƯỜNG VĂN LUÂN
2 105-6132018-0053 Chứng thực bản sao từ bản chính Lỳ Ha Cà
3 105-6132018-0052 Chứng thực bản sao từ bản chính Sừng Phùy Chóng
4 105-6132018-0051 Chứng thực bản sao từ bản chính Phùng Phù Phạ
5 088-2102018-0003 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Lò Thị Òi
6 015-692018-0002 Khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn tự đầu tư hoặc Nhà nước hỗ trợ của chủ rừng là hộ gia đình Lỳ Tý Sơn
7 227-692018-0002 Xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản (khi được UBND huyện ủy quyền bằng văn bản) Chang Mụ Hừ
8 016-692018-0001 Khai thác cây trồng trong vườn nhà, trang trại và cây trồng phân tán của chủ rừng là hộ gia đình. Chu Lù Ky
9 093-492018-0003 Thủ tục đăng ký lại việc sinh, tử, kết hôn Chẻo Lù Mẩy
10 105-682018-0035 Chứng thực bản sao từ bản chính Lý Phùy Chóng
11 155-882018-0003 Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật; người khuyết tật mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi) Điêu Văn Quy
12 155-882018-0002 Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật; người khuyết tật mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi) Điêu Thị Quế
13 105-882018-0015 Chứng thực bản sao từ bản chính Trần Thị Thanh Tuấn
14 105-882018-0014 Chứng thực bản sao từ bản chính Điêu Văn Huynh
15 114-782018-0001 Thủ tục đề nghị trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người khuyết tật Hà Thị Minh Thảo
12345678910...Cuối