TRA CỨU HỒ SƠ
Tìm kiếm hồ sơ
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH HỒ SƠ    (Tổng số: 120447 hồ sơ)
STTMÃ HỒ SƠTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHÔNG TIN CHI TIẾTKHÁCH HÀNG
1 031-842020-0001 Xác nhận lý lịch Điêu Thị Loan
2 085-842020-0001 Đăng ký kết hôn cho công dân Việt Nam cư trú trong nước Phan Văn Chiêm
3 089-842020-0002 Đăng ký khai sinh Khoàng Văn An
4 089-842020-0001 Đăng ký khai sinh Khoàng Văn Hưởng
5 516-12019-0415 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng. Khuất Văn Ngọc
6 KD01-32019-0034 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn Văn Chiến
7 516-22018-0600 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng. La Văn Lả (Lù Thị Hịa)
8 160-42018-0006 Giải quyết trợ cấp xã hội tại cộng đồng đối với gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi Hs nhận nuôi trẻ mồ côi Tẩn A San(Tân A Soang)
9 031-4212019-0017 Xác nhận lý lịch Tao Văn Păn
10 031-4212019-0016 Xác nhận lý lịch Tao Văn Păn
11 007-4192019-0008 Tiếp nhận đơn thư về đất đai Phàn A Hạc
12 007-4192019-0007 Tiếp nhận đơn thư về đất đai Thần Thị Khẩu
13 007-4192019-0005 Tiếp nhận đơn thư về đất đai Lý A Hỵ
14 007-4192019-0004 Tiếp nhận đơn thư về đất đai Tẩn A Bình
15 007-4192019-0009 Tiếp nhận đơn thư về đất đai Lò A Cảu
12345678910...Cuối