TRA CỨU HỒ SƠ
Tìm kiếm hồ sơ
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH HỒ SƠ    (Tổng số: 120265 hồ sơ)
STTMÃ HỒ SƠTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHÔNG TIN CHI TIẾTKHÁCH HÀNG
1 031-4212019-0014 Xác nhận lý lịch Hoàng Thị Thiên
2 155-882019-0006 Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật; người khuyết tật mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi) Đề nghị hỗ trợ trợ cấp xã hội hàng tháng cho người khuyết tật Mùa A Thứ Mùa A Tủa
3 155-882019-0005 Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật; người khuyết tật mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi) Đề nghị hỗ trợ trợ cấp hàng tháng cho người khuyết tật Mùa Thị Mỷ Mùa A Tủa
4 031-872019-0032 Xác nhận lý lịch Khoàng Văn Đoai
5 089-872019-0028 Đăng ký khai sinh Lường Văn Quai
6 105-312019-0217 Chứng thực bản sao từ bản chính LƯƠNG THỊ TUYẾT
7 105-312019-0216 Chứng thực bản sao từ bản chính LÒ THỊ CHƠM
8 105-312019-0215 Chứng thực bản sao từ bản chính ĐOÀN NGỌC HỮU
9 105-312019-0214 Chứng thực bản sao từ bản chính HOÀNG VĂN THÀNH
10 105-312019-0213 Chứng thực bản sao từ bản chính ĐỖ THỊ HUYỀN
11 105-312019-0212 Chứng thực bản sao từ bản chính ĐỖ THỊ THỦY
12 105-312019-0211 Chứng thực bản sao từ bản chính DƯƠNG HỒNG NGA
13 105-312019-0210 Chứng thực bản sao từ bản chính GIÀNG A LÙNG
14 023-62019-0041 Xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân. Phạm Thị Loan
15 105-312019-0209 Chứng thực bản sao từ bản chính PHẠM THỊ THANH NHÀN
12345678910...Cuối