TRA CỨU HỒ SƠ
Tìm kiếm hồ sơ
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH HỒ SƠ    (Tổng số: 5223 hồ sơ)
STTMÃ HỒ SƠTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHÔNG TIN CHI TIẾTKHÁCH HÀNG
1 508-22017-0064 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu. Nguyễn Văn Thành
2 512-22019-0015 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Đào Văn Hà
3 509-22018-0023 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu. Nguyễn Thị Tới
4 508-22018-0165 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu. Phạm Thị Đào
5 509-22018-0008 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu. Lò Văn Sơn
6 KD05-22019-0002 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Hoàng Văn Phú
7 508-22017-0064 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu. Nguyễn Văn Thành
8 516-22018-0672 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng. Nguyễn Văn Thái (Nguyễn Thị Nhung)
9 516-22018-0600 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng. La Văn Lả (Lù Thị Hịa)
10 KD01-22019-0033 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Đỗ Mạnh Toản
11 KD01-22019-0036 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Phạm Văn Hùng
12 KD01-22019-0037 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Hoàng Minh Thắng
13 KD05-22019-0003 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Lường Văn Nhất
14 KD01-22019-0039 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Trần Văn Cường
15 KD01-22019-0038 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Bùi Văn Khơ
12345678910...Cuối