TRA CỨU HỒ SƠ
Tìm kiếm hồ sơ
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH HỒ SƠ    (Tổng số: 5206 hồ sơ)
STTMÃ HỒ SƠTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHÔNG TIN CHI TIẾTKHÁCH HÀNG
1 TX14-22019-0002 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Nguyễn Viết Phường
2 KD02-22019-0017 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Nguyễn Thị Vĩnh
3 KD01-22019-0032 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Lò Thị Pỏm
4 KD02-22019-0016 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Nguyễn Đức Khang
5 KD01-22019-0031 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Phạm Hữu Kiêm
6 KD01-22019-0030 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Dương Thị Thu Hường
7 543-22019-0045 Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật; người khuyết tật mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi) Hà Văn Trung (Lò Minh Tuyền)
8 543-22019-0044 Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật; người khuyết tật mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi) Hà Văn Trung (Giàng Thị Dung)
9 KD01-22019-0029 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn Văn Ngữ
10 546-22019-0013 Thủ tục hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng Bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật đặc biệt nặng) Phan Thị Thanh Tâm (Phạm Thị Dơi)
11 546-22019-0012 Thủ tục hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng Bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật đặc biệt nặng) Phan Thị Thanh Tâm (Vàng Văn Chủng)
12 546-22019-0011 Thủ tục hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng Bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật đặc biệt nặng) Phan Thị Thanh Tâm (Hoàng Văn Khoài)
13 546-22019-0009 Thủ tục hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng Bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật đặc biệt nặng) Phan Thị Thanh Tâm (Lý Thị Sẻn)
14 543-22019-0043 Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật; người khuyết tật mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi) Phan Thị Thanh Tâm (Lò Văn Khánh)
15 543-22019-0042 Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật; người khuyết tật mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi) Phan Thị Thanh Tâm (Hảng A Vảng)
12345678910...Cuối