TRA CỨU HỒ SƠ
Tìm kiếm hồ sơ
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH HỒ SƠ    (Tổng số: 1401 hồ sơ)
STTMÃ HỒ SƠTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHÔNG TIN CHI TIẾTKHÁCH HÀNG
1 KD01-32018-0015 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn Văn Yên
2 KD01-32018-0014 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Chẻo Duần Hin
3 261-32018-0048 Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Lương Văn Yên
4 261-32018-0047 Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Lương Văn Yên
5 558-32018-0002 Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Chẻo Nhiêu Sơn
6 261-32018-0046 Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Nguyễn Văn Tuấn
7 516-32018-0012 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng. Đỗ Kim Dung
8 524-32018-0011 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi do xác định lại diện tích đất ở trong thửa đất có vườn, ao gắn liền với đất ở; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận. Vàng Văn Tương
9 261-32018-0045 Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Nguyễn Văn Yên
10 261-32018-0044 Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Nguyễn Ngọc Dũng
11 524-32018-0010 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi do xác định lại diện tích đất ở trong thửa đất có vườn, ao gắn liền với đất ở; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận. Nguyễn Văn Tuyên
12 261-32018-0043 Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Sừng Thị Hoa
13 508-32018-0021 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu. Nguyễn Thị Dung
14 508-32018-0020 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu. Vũ Quốc Toản
15 543-32018-0015 Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật; người khuyết tật mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi) Nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp hàng tháng cho ông Tẩn Phủ Quan là người cao tuổi 80 tuổi không có lương hưu trợ cấp BHXH Tẩn Phủ Quan ( Đèo Thịu Lưu nộp hồ sơ)
12345678910...Cuối