TRA CỨU HỒ SƠ
Tìm kiếm hồ sơ
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH HỒ SƠ    (Tổng số: 3010 hồ sơ)
STTMÃ HỒ SƠTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHÔNG TIN CHI TIẾTKHÁCH HÀNG
1 129-32018-0008 Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá. Cấp giấy phép kinh doanh thuốc lá Vũ Quốc Toản
2 261-32018-0301 Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Nguyễn Văn Tuyên
3 261-32018-0300 Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Trần Huy Vũ
4 261-32018-0299 Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Nguyễn Thị Thuần
5 516-32018-0155 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng. Nguyễn Đức Kiên
6 KD02-32018-0062 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Vũ Quốc Toản
7 KD02-32018-0061 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Vũ Quốc Toản
8 KD01-32018-0162 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Ma A Chính
9 543-32018-0158 Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật; người khuyết tật mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi) Giàng A Dũng (Trương Thị Thương)
10 543-32018-0157 Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật; người khuyết tật mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi) Giàng Ly Po (Nguyễn Thị Then)
11 516-32018-0154 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng. Trần Ngọc Tập
12 543-32018-0156 Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật; người khuyết tật mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi) Vàng Thị Lơ (Nguyễn Thị Then)
13 543-32018-0155 Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật; người khuyết tật mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi) Vàng Thị Say (Nguyễn Thị Then)
14 258-32018-0122 Xoá đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Nguyễn Thế Anh
15 509-32018-0190 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu. Trần Thị Tươi
12345678910...Cuối