TRA CỨU HỒ SƠ
Tìm kiếm hồ sơ
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH HỒ SƠ    (Tổng số: 3497 hồ sơ)
STTMÃ HỒ SƠTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHÔNG TIN CHI TIẾTKHÁCH HÀNG
1 KD01-32018-0010 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn Thành Công
2 KD01-32018-0010 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn Thành Công
3 KD01-32018-0010 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn Thành Công
4 KD01-32018-0147 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn Văn Điệp
5 KD01-32018-0010 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn Thành Công
6 KD01-32018-0010 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn Thành Công
7 KD01-32018-0010 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn Thành Công
8 KD01-32018-0010 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn Thành Công
9 KD01-32019-0025 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Mào Thị Tươi
10 KD01-32019-0034 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn Văn Chiến
11 530-32019-0027 Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường Sửa chữa thủy lợi Hoang Thèn xã Ma Li Chải Nguyễn Tiến Mã
12 530-32019-0026 Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường Sửa chữa nâng cấp NSH bản Tô Y Phìnxã Lản Nhì Thàng Nguyễn Tiến Mã
13 530-32019-0025 Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường Sửa chữa cụm thủy lợi Sàng Sang - Lùng Than xã Mù Sang Nguyễn Tiến Mã
14 530-32019-0024 Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường Sửa chữa thủy lợi bản hợp III xã Dào San Nguyễn Tiến Mã
15 530-32019-0023 Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường Sửa chữa thủy lợi SéoHồ Thầu 1 xã Mồ Sì San Nguyễn Tiến Mã
12345678910...Cuối