TRA CỨU HỒ SƠ
Tìm kiếm hồ sơ
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH HỒ SƠ    (Tổng số: 3487 hồ sơ)
STTMÃ HỒ SƠTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHÔNG TIN CHI TIẾTKHÁCH HÀNG
1 530-32019-0027 Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường Sửa chữa thủy lợi Hoang Thèn xã Ma Li Chải Nguyễn Tiến Mã
2 530-32019-0026 Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường Sửa chữa nâng cấp NSH bản Tô Y Phìnxã Lản Nhì Thàng Nguyễn Tiến Mã
3 530-32019-0025 Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường Sửa chữa cụm thủy lợi Sàng Sang - Lùng Than xã Mù Sang Nguyễn Tiến Mã
4 530-32019-0024 Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường Sửa chữa thủy lợi bản hợp III xã Dào San Nguyễn Tiến Mã
5 530-32019-0023 Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường Sửa chữa thủy lợi SéoHồ Thầu 1 xã Mồ Sì San Nguyễn Tiến Mã
6 530-32019-0022 Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường Sửa chữa cụm thủy lợi Tân Seo Phìn - Seo Hồ Thầu 2 xã Mồ Sì San Nguyễn Tiến Mã
7 530-32019-0021 Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường Sửa chữa thủy lợi Đông Heo xã Bản Lang Nguyễn Tiến Mã
8 530-32019-0020 Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường Sửa chữa, nâng cấp thủy lợi Nà Đo xã Bản Lang Nguyễn Tiến Mã
9 530-32019-0019 Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường Sửa chữa thủy lợi Vàng Khó Đệ xã Tung Qua Lìn Nguyễn Tiến Mã
10 530-32019-0018 Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường Sửa chữa thủy lợi Sòn Thầu 1 xã Ma Li Pho Nguyễn Tiến Mã
11 530-32019-0017 Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường Sửa chữa thủy lợi Tả Phìnxã Ma Ly Pho Nguyễn Tiến Mã
12 530-32019-0016 Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường Sửa chữa, nâng cấp NSH Trung tâm xã Tung Qua Lìn Nguyễn Tiến Mã
13 261-32019-0059 Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Đèo thị ngân
14 261-32019-0058 Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Phan như Thắng
15 261-32019-0057 Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Phan văn chải
12345678910...Cuối