TRA CỨU HỒ SƠ
Tìm kiếm hồ sơ
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH HỒ SƠ    (Tổng số: 1294 hồ sơ)
STTMÃ HỒ SƠTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHÔNG TIN CHI TIẾTKHÁCH HÀNG
1 558-42019-0001 Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Đăng ký xác định lại dân tộc cho con là Nguyễn Thiện Đạt, sinh năm 2012 và Nguyễn Minh Đạt, sinh năm 2014 từ dân tộc Kinh thành dân tộc Cao Lan Nguyễn Thị Hương Giang
2 KD01-42019-0016 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Đặng Ngọc Dũng
3 KD01-42019-0015 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Đào Thị Sen
4 540-42019-0007 Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn. Vũ Văn Khoa
5 540-42019-0006 Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn. Mai Văn Bằng
6 540-42019-0005 Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn. Chẻo Hải Nam
7 540-42019-0004 Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn. Trần Xuân Kiền
8 540-42019-0003 Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn. Thân Quý Phong
9 KD01-42019-0014 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Tẩn Cù Siểu
10 KD01-42019-0013 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Lèng Kim Bình
11 543-42019-0032 Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật; người khuyết tật mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi) Hs cắt trợ cấp hàng tháng tẩn Lù Mẩy
12 543-42019-0031 Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật; người khuyết tật mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi) Hs cắt trợ cấp hàng Tháng Tẩn Lù Mẩy
13 543-42019-0030 Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật; người khuyết tật mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi) Hs cắt trợ cấp hàng tháng Tẩn Lù Mẩy
14 543-42019-0029 Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật; người khuyết tật mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi) Hs cắt trợ cấp hàng tháng Tẩn Lù Mẩy
15 544-42019-0024 Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) Hs MTP Thào A páo (Má A Dê)
12345678910...Cuối