TRA CỨU HỒ SƠ
Tìm kiếm hồ sơ
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH HỒ SƠ    (Tổng số: 434 hồ sơ)
STTMÃ HỒ SƠTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHÔNG TIN CHI TIẾTKHÁCH HÀNG
1 206-42018-0039 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Giấy khai sinh số 01/2014 do UBND xã Nam Thắng-Tiền Hải-Thái Bình cấp 26/02/2014 Nguyễn Huyền TRang
2 206-42018-0038 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Quyết định số 666/QĐ-CAT-PX13 ngày 24/5/2016 của CA tỉnh Lai Châu về thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương đối với sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an nhân dân Sùng A Dơ
3 206-42018-0037 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận CMND số 045244567 do CA Lai Châu cấp ngày 06/9/2017 Sùng A Dơ
4 206-42018-0036 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận CMND số 045140569 do CA Lai Châu cấp 19/8/2012 Sùng A Dơ
5 206-42018-0035 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Sổ hộ khẩu số 360105633 do CA TT.Sìn Hồ cấp ngày 15/8/2016 Sùng A Dơ
6 142-42018-0005 Thủ tục khen thưởng chuyên đề (theo đợt) thuộc thẩm quyền UBND huyện, thị xã. ồ sơ đề nghị khen thưởng trường đạt chuẩn quốc gia năm học 2017 - 2018 Nguyễn Văn Hoạt
7 544-42018-0014 Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) Hồ sơ MTP-BTXH Lù Văn Dũng (Cà thị É)
8 544-42018-0013 Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) Hồ sơ MTP-BTXH Hạng A Di (Lù A Lý)
9 544-42018-0012 Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) Hồ sơ MTP-BTXH Đỗ Mạnh Hùng (Phàn Soang Mẩy)
10 544-42018-0011 Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) Hồ sơ MTP-BTXH Hoàng Ngọc Trung (Mùa A Lồng)
11 544-42018-0010 Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) Hồ sơ MTP-BTXH Đồng Ngạo Lai (giàng A Chớ)
12 543-42018-0018 Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật; người khuyết tật mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi) Hồ sơ đề nghị cắt trợ cấp hàng tháng Sùng A Vàng
13 543-42018-0017 Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật; người khuyết tật mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi) Hồ sơ đề nghị cắt trợ cấp hàng tháng Đỗ Mạnh Hùng
14 543-42018-0016 Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật; người khuyết tật mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi) Hồ sơ hưởng trợ cấp hàng tháng Thào A Páo (Lò Thị Xuân)
15 142-42018-0004 Thủ tục khen thưởng chuyên đề (theo đợt) thuộc thẩm quyền UBND huyện, thị xã. Hồ sơ đề nghị khen thưởng bản văn hóa 3 năm liên tục Nguyễn Đức Trưởng
12345678910...Cuối