TRA CỨU HỒ SƠ
Tìm kiếm hồ sơ
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH HỒ SƠ    (Tổng số: 1302 hồ sơ)
STTMÃ HỒ SƠTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHÔNG TIN CHI TIẾTKHÁCH HÀNG
1 160-42018-0006 Giải quyết trợ cấp xã hội tại cộng đồng đối với gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi Hs nhận nuôi trẻ mồ côi Tẩn A San(Tân A Soang)
2 160-42018-0006 Giải quyết trợ cấp xã hội tại cộng đồng đối với gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi Hs nhận nuôi trẻ mồ côi Tẩn A San(Tân A Soang)
3 160-42018-0006 Giải quyết trợ cấp xã hội tại cộng đồng đối với gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi Hs nhận nuôi trẻ mồ côi Tẩn A San(Tân A Soang)
4 160-42018-0006 Giải quyết trợ cấp xã hội tại cộng đồng đối với gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi Hs nhận nuôi trẻ mồ côi Tẩn A San(Tân A Soang)
5 160-42018-0006 Giải quyết trợ cấp xã hội tại cộng đồng đối với gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi Hs nhận nuôi trẻ mồ côi Tẩn A San(Tân A Soang)
6 160-42018-0007 Giải quyết trợ cấp xã hội tại cộng đồng đối với gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi Hs nhận nuôi trẻ mồ côi Tẩn A San(Tẩn A Soang)
7 160-42018-0006 Giải quyết trợ cấp xã hội tại cộng đồng đối với gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi Hs nhận nuôi trẻ mồ côi Tẩn A San(Tân A Soang)
8 160-42018-0006 Giải quyết trợ cấp xã hội tại cộng đồng đối với gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi Hs nhận nuôi trẻ mồ côi Tẩn A San(Tân A Soang)
9 558-42019-0001 Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Đăng ký xác định lại dân tộc cho con là Nguyễn Thiện Đạt, sinh năm 2012 và Nguyễn Minh Đạt, sinh năm 2014 từ dân tộc Kinh thành dân tộc Cao Lan Nguyễn Thị Hương Giang
10 KD01-42019-0016 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Đặng Ngọc Dũng
11 KD01-42019-0015 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Đào Thị Sen
12 540-42019-0007 Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn. Vũ Văn Khoa
13 540-42019-0006 Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn. Mai Văn Bằng
14 540-42019-0005 Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn. Chẻo Hải Nam
15 540-42019-0004 Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn. Trần Xuân Kiền
12345678910...Cuối