TRA CỨU HỒ SƠ
Tìm kiếm hồ sơ
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH HỒ SƠ    (Tổng số: 815 hồ sơ)
STTMÃ HỒ SƠTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHÔNG TIN CHI TIẾTKHÁCH HÀNG
1 512-42018-0009 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Phan Văn Cương
2 KD01-42018-0022 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Phìn Thị Hiêng
3 023-42018-0029 Xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân. Hồ Cảnh Khoa
4 KD02-42018-0005 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Nguyễn Thị Trang
5 023-42018-0028 Xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân. Nguyễn Khắc Khuýnh
6 023-42018-0027 Xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân. Nguyễn Khắc Khuýnh
7 544-42018-0057 Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) HỐ SƠ MTP-BTXH Hứa Văn Sướng (Lù Văn ĐÓN)
8 544-42018-0056 Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) HO SƠ MTP-BTXH Hứa Văn Sướng (LÒ VĂN YÊN)
9 544-42018-0055 Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) HỒ SƠ MTP-BTXH Hứa Văn Sướng (Lù Văn Cứ)
10 512-42018-0010 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Phan Văn Cương
11 512-42018-0009 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Phan Văn Cương
12 512-42018-0008 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Phan Văn Cương
13 512-42018-0007 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Phan Văn Cương
14 509-42018-0028 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu. Thần Tự Hào
15 509-42018-0027 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu. Phan Văn Cương
12345678910...Cuối