TRA CỨU HỒ SƠ
Tìm kiếm hồ sơ
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH HỒ SƠ    (Tổng số: 1032 hồ sơ)
STTMÃ HỒ SƠTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHÔNG TIN CHI TIẾTKHÁCH HÀNG
1 544-42018-0079 Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) HS MTP Thào A Páo (Lò Văn Cử)
2 544-42018-0078 Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) HS MTP Lò Thị Phượng (Tòng Văn Ngoãn)
3 544-42018-0077 Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) HS MTP Lù Văn Dũng( Vì Thị Hạnh)
4 544-42018-0076 Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) HS MTP Hứa Văn Sướng (vàng A Lành)
5 544-42018-0075 Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) Hs MTP Tòng Minh Bảo ( Sùng Thị Tùng)
6 024-42018-0042 Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân Vũ Đình Tùng
7 509-42018-0040 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu. Vũ Tiến Cường
8 024-42018-0041 Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân Trần Văn Thân
9 024-42018-0040 Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân Sùng A Lỳ
10 KD02-42018-0017 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Bùi Văn Long
11 KD02-42018-0015 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Nguyễn Thế Dũng
12 206-42018-0159 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận - Tờ trình số 213/TTr-UBND ngày 24/5/2011 của UBND huyện Sìn Hồ; - Tờ trình số 245/TTr-STNMT ngày 15/6/2011 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu; - Quyết định số 780/QĐ-UBND ngày 04/7/2011 của UBND tỉnh Lai Châu. - Bản đồ thu hồi và bàn giao mặt bằng tái định cư. Sình A Lềnh
13 KD02-42018-0014 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thoa
14 543-42018-0154 Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật; người khuyết tật mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi) Hs nhận chăm sóc nuôi dưỡng Vàng A Nhài
15 543-42018-0153 Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật; người khuyết tật mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi) Hs Khuyết tật bà: vàng Thị Sảo Vàng A Nhài
12345678910...Cuối