TRA CỨU HỒ SƠ
Tìm kiếm hồ sơ
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH HỒ SƠ    (Tổng số: 2295 hồ sơ)
STTMÃ HỒ SƠTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHÔNG TIN CHI TIẾTKHÁCH HÀNG
1 516-52018-0092 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng. Nguyễn Thị Nhuận
2 528-52018-0054 Tách thửa hoặc hợp thửa đất. Nguyễn Thị Thoa
3 516-52018-0091 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng. Trần Đăng Quân
4 528-52018-0053 Tách thửa hoặc hợp thửa đất. Nguyễn Văn Vượng
5 528-52018-0052 Tách thửa hoặc hợp thửa đất. Đầu Văn Hoa
6 528-52018-0051 Tách thửa hoặc hợp thửa đất. Giàng A Chư
7 524-52018-0045 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi do xác định lại diện tích đất ở trong thửa đất có vườn, ao gắn liền với đất ở; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận. Trần Văn Quế
8 KD02-52018-0019 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Nguyễn Thị Mái
9 515-52018-0115 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở. Vũ Đình Cảm
10 515-52018-0114 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở. Lê Thị Bích
11 540-52018-0022 Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn. Trần Gia Luật
12 KD02-52018-0018 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Mai xuân Hiếu
13 KD02-52018-0017 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Mai xuân Hiếu
14 KD01-52018-0037 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn Thị Phương
15 515-52018-0113 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở. Nguyễn văn Tỉnh
12345678910...Cuối