TRA CỨU HỒ SƠ
Tìm kiếm hồ sơ
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH HỒ SƠ    (Tổng số: 2950 hồ sơ)
STTMÃ HỒ SƠTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHÔNG TIN CHI TIẾTKHÁCH HÀNG
1 GDDT19-52018-0027 Thủ tục chuyển trường đối với học sinh cấp Trung học cơ sở Sầm Thị Hạnh
2 GDDT19-52018-0026 Thủ tục chuyển trường đối với học sinh cấp Trung học cơ sở Trần Hoàng Dũng
3 GDDT19-52018-0025 Thủ tục chuyển trường đối với học sinh cấp Trung học cơ sở Trần Hoàng Dũng
4 GDDT19-52018-0024 Thủ tục chuyển trường đối với học sinh cấp Trung học cơ sở Phan Diễm Quỳnh
5 GDDT19-52018-0023 Thủ tục chuyển trường đối với học sinh cấp Trung học cơ sở Lê Thị Thoa
6 528-52018-0093 Tách thửa hoặc hợp thửa đất. Lù Văn Lỷ
7 KD01-52018-0072 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Vũ Văn Lợi
8 KD01-52018-0071 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Vàng A Tủa
9 KD01-52018-0070 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Thào A Cháng
10 KD01-52018-0069 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Hàng A Dơ
11 KD01-52018-0068 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn Thị Quyên
12 KD02-52018-0023 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Phạm Quang Hương
13 528-52018-0092 Tách thửa hoặc hợp thửa đất. Lù Văn Tùng
14 515-52018-0228 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở. Nguyễn Thị Phượng
15 524-52018-0072 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi do xác định lại diện tích đất ở trong thửa đất có vườn, ao gắn liền với đất ở; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận. Chang A Sùng
12345678910...Cuối