TRA CỨU HỒ SƠ
Tìm kiếm hồ sơ
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH HỒ SƠ    (Tổng số: 2766 hồ sơ)
STTMÃ HỒ SƠTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHÔNG TIN CHI TIẾTKHÁCH HÀNG
1 575-72019-0017 Cấp giấy phép xây dựng (giấy phép xây dựng mới; giấy phép sửa chữa, cải tạo; giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của trung ương, cấp tỉnh Nhà hộ Hòa - Hiếu k11, 1 tầng = 130m2 Kim Xuân Hòa
2 575-72019-0016 Cấp giấy phép xây dựng (giấy phép xây dựng mới; giấy phép sửa chữa, cải tạo; giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của trung ương, cấp tỉnh Nhà hộ Thảo Bình khu 4 thị trấn , 2 tầng = 196m2 Bùi Thị Thảo
3 575-72019-0015 Cấp giấy phép xây dựng (giấy phép xây dựng mới; giấy phép sửa chữa, cải tạo; giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của trung ương, cấp tỉnh Nhà Hộ Tình - Hằng điện lực , 2 tầng = 175,6m2 Nguyễn Văn Tình
4 575-72019-0014 Cấp giấy phép xây dựng (giấy phép xây dựng mới; giấy phép sửa chữa, cải tạo; giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của trung ương, cấp tỉnh Nhà ở hộ Thi Hoa tại khu 10, 2 tầng = 250 m2 Phan Thị Hoa
5 558-72019-0003 Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Lý A Tính
6 558-72019-0002 Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Lê Thị Lan
7 558-72019-0001 Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Đào Duy Khánh
8 502-72019-0004 Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân nguyễn Thị Lân
9 502-72019-0003 Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Nguyễn Thị Lân
10 530-72019-0002 Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường Đoàn Thị Hà
11 KD01-72019-0009 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn Quý Tuấn
12 KD01-72019-0008 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Mùa A chú
13 KD01-72019-0007 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Phùng Văn Hùng
14 575-72019-0013 Cấp giấy phép xây dựng (giấy phép xây dựng mới; giấy phép sửa chữa, cải tạo; giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của trung ương, cấp tỉnh Nhà 3 tầng 225m2 Kiều Duy Thế Hoàn
15 575-72019-0012 Cấp giấy phép xây dựng (giấy phép xây dựng mới; giấy phép sửa chữa, cải tạo; giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của trung ương, cấp tỉnh Nhà 2 tầng = 190 m2 Phan Văn Bằng
12345678910...Cuối