TRA CỨU HỒ SƠ
Tìm kiếm hồ sơ
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH HỒ SƠ    (Tổng số: 1230 hồ sơ)
STTMÃ HỒ SƠTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHÔNG TIN CHI TIẾTKHÁCH HÀNG
1 123-82018-0001 Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Của hàng Phúc Anh Nguyễn Thị Tuyết
2 KD01-82018-0063 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Phạm Thị Linh
3 KD01-82018-0062 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Bùi Văn Đạc
4 101-82018-0003 Cấp Giấy phép đăng ký kinh doanh hoạt động Karaoke Lò Thị Oanh
5 212-82018-0013 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Trần Thị Yến
6 212-82018-0012 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Trần Thị Yến
7 212-82018-0011 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Trần Thị Yến
8 GDDT30-82018-0018 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học Nguyễn Minh Hương
9 024-82018-0019 Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân Phan Thị Thuấn
10 206-82018-0325 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Màu A Thứ
11 212-82018-0009 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Cao Hồng Thanh
12 212-82018-0008 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Trần Văn Dũng
13 212-82018-0007 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Tao Văn Thận
14 023-82018-0009 Xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân. Phan Thị Thuấn
15 206-82018-0323 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Vũ Mạnh Hiếu
12345678910...Cuối