TRA CỨU HỒ SƠ
Tìm kiếm hồ sơ
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH HỒ SƠ    (Tổng số: 1014 hồ sơ)
STTMÃ HỒ SƠTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHÔNG TIN CHI TIẾTKHÁCH HÀNG
1 516-82018-0034 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng. Lương Quốc Huy
2 GDDT30-82018-0011 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học Đinh Thị Quyên
3 024-82018-0012 Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân Nghiêm Thị Tú Anh
4 GDDT30-82018-0010 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học Phạm Bích Ngọc
5 206-82018-0241 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Lý Thị Kiều Chung
6 TX01-82018-0001 Thủ tục đăng ký hợp tác xã Nguyễn Quốc Phòng
7 206-82018-0240 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Nguyễn Thị Thúy
8 GDDT30-82018-0009 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học Nguyễn Văn Hoàng
9 206-82018-0239 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Giàng A Chu
10 141-82018-0011 Thủ tục khen thưởng đột xuất thuộc thẩm quyền UBND huyện, thị xã Điêu Thị Chi
11 516-82018-0033 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng. Phạm Thị Thương
12 GDDT19-82018-0004 Thủ tục chuyển trường đối với học sinh cấp Trung học cơ sở Hoàng Đình Tư
13 142-82018-0007 Thủ tục khen thưởng chuyên đề (theo đợt) thuộc thẩm quyền UBND huyện, thị xã. Vũ Văn Hải
14 024-82018-0011 Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân Lý Thị Hương
15 141-82018-0010 Thủ tục khen thưởng đột xuất thuộc thẩm quyền UBND huyện, thị xã Lê Thu Hiên
12345678910...Cuối