TRA CỨU HỒ SƠ
Tìm kiếm hồ sơ
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH HỒ SƠ    (Tổng số: 1516 hồ sơ)
STTMÃ HỒ SƠTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHÔNG TIN CHI TIẾTKHÁCH HÀNG
1 522-82019-0001 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân. Nguyễn Quốc Phòng
2 206-82019-0045 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Trương Thị Dung
3 206-82019-0051 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Bùi Thị Ích
4 206-82019-0050 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Bùi Thị Ích
5 206-82019-0049 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Bùi Thị Ích
6 206-82019-0048 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Bùi Thị Ích
7 206-82019-0047 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Bùi Thị Ích
8 143-82019-0005 Thủ tục khen thưởng thường xuyên thuộc thẩm quyền UBND huyện, thị xã. Nguyễn Minh Dương
9 143-82019-0004 Thủ tục khen thưởng thường xuyên thuộc thẩm quyền UBND huyện, thị xã. Đinh Thị Quyên
10 143-82019-0003 Thủ tục khen thưởng thường xuyên thuộc thẩm quyền UBND huyện, thị xã. Lê Thu Hiên
11 143-82019-0006 Thủ tục khen thưởng thường xuyên thuộc thẩm quyền UBND huyện, thị xã. Hoàng Quốc Phong
12 543-82019-0033 Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật; người khuyết tật mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi) HS Lò Thị Hom Giàng Thị Thích
13 543-82019-0031 Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật; người khuyết tật mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi) HS Lò Thị Phương Giàng Thị Thích
14 543-82019-0030 Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật; người khuyết tật mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi) HS Lò Thị Hải Giàng Thị Thích
15 543-82019-0029 Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật; người khuyết tật mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi) HS Lò Thị Dim Giàng Thị Thích
12345678910...Cuối